Iespēja iegūt līdzfinansējumu uzņēmuma dibināšanai, esoša uzņēmuma attīstībai un lauksaimniecības modernizācijai

25.07.2007.


  3.septembrī sāksies iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem – „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” un „Lauku saimniecību modernizācija”. Projektu pieteikumus pieņems un atbalsta finansējumu administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegumu pieņemšana noritēs mēnesi – līdz 3.oktobrim. Projekti tiks izvērtēti 5 mēnešus, kam sekos pieteikumu pieņemšanas 2.kārta.
  Atbalsta apjoms būs atkarīgs no veiktās aktivitātes – pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” tehnikas iegādei un uzstādīšanai, tiks segti 25% no projekta izmaksām. Pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšana un attīstība” un būvniecības projektiem atbalsts būs līdz  40% no projekta izmaksām. Savukārt, projektu īstenojot mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā, atbalsts būs par 5% lielāks.  
  Projektu iesniegšanas noteikumi un pieteikuma veidlapas pieejamas:
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636
un LR Zemkopības ministrijas mājas lapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1018&id=4552


 


Informāciju apkopoja
Mārīte Stupāne
Preiļu novada domes plānošanas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2007.