Preiļu novada 2007. gada čempionāta pludmales volejbolā. Nolikums.

24.07.2007.

Apstiprinu:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs


Preiļu novada 2007. gada čempionāta pludmales volejbolā
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi:
 Popularizēt pludmales volejbolu Preiļu novadā;
 Pievērst novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam;
 Noskaidrot labākās komandas pludmales volejbolā.

2. Laiks un vieta:
 Sacensības notiks 2007. gada 4. augustā plkst. 10.00.;
 Spēles notiks 2 laukumos- Mežsētās un pie Preiļu parka dīķa.

3. Vadība:
 Volejbola čempionātu organizē Preiļu novada dome. Galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.

4. Dalībnieki:
 Preiļu novada pludmales volejbola čempionātā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, kā arī domubiedru komanda, kura ievēro šī nolikuma noteikumus;
 Preiļu novada čempionātā atļauts piedalīties rajona citu novadu vai pagastu komandām, kā arī ciemiņiem no citiem rajoniem, pēc organizatoru uzaicinājuma.
 Pludmales volejbola čempionāts notiek atsevišķi sieviešu un vīriešu komandām. Komandā spēlē 3 dalībnieki.

5. Čempionāta reglaments:
 Atkarībā no komandu skaita tās tiks sadalītas 2 apakšgrupās vai ja komandu skaits nepārsniegs astoņas, tad spēles norisināsies vienā riņķī;
 Katras apakšgrupas 2 labākās komandas izspēlē krustu, uzvarētāji noskaidro 1. vietas, zaudētāji 3. vietas ieguvējus;
 Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem (par seta garumu vienojas komandu pārstāvji turnīra sākumā).

6. Apbalvošana:
 1.- 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un balvām. Uzvarētāju komanda ar kausu.
 Turnīra katra dalībkomanda saņem gandarījuma balvu.

7. Finansiālie noteikumi:
 Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas un Preiļu novada domes līdzfinansējuma;
 Katras komandas dalības maksa – 10 Ls, kas nomaksājama sacensību vietā.


8.  Speciālie noteikumi:
 Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.


Kontakttelefoni: L. Valdonis 29556446 

Pēdējās izmaiņas: 24.07.2007.