Veic iepirkuma procedūru „Bērnu rotaļu laukuma iežogošana N.Rancāna ielā, Preiļos”

23.07.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Bērnu rotaļu laukuma iežogošana N.Rancāna ielā, Preiļos” , saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 35 M.
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3000,00 tai skaitā PVN18%.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 31.07.2007.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2007.