Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3, Preiļu novadā”

23.07.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 34 M3.Iepirkuma priekšmets: Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3, Preiļu novadā.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „MT Apgāde”, Reģ.nr.44103020548


Valmieras iela 2, Preiļi, LV-5301Ls 5 847,46 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 23.jūlijs 2007.gads.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23.jūlijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne Tālrunis: 5322766

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2007.