Informācija par tarifu projektu

19.07.2007.


Informācija par tarifu projektu


SIA „Preiļu saimnieks” reģ. Nr. 47703001720, Liepu iela 2, Preiļi, 13.07.2007.g.


Daugavpils reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniedza


siltumapgādes


tarifu projektu, kurš ir aprēķināts saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”.Pašreiz spēkā esošais tarifs


Mazuta kotācija USD/t


280


290


300


310


320


330


340


350


Gāzes cena Ls/t.nm3


113.64


115.35


117.07


118.78


120.50


122.21


123.92


125.64


Siltumenerģijas kopējais tarifs Ls/MWh


26,80


26,88


26,95


27,03


27,10


27,17


27,25


27,32


Tarifu projektā ir prognozēts palielinājums un tarifu projekta apstiprināšanas gadījumā no 01.10.2007. tas būtu:


Mazuta kotācija USD/t


260


270


280


290


300


310


320


330340350


Gāzes cena Ls/t.nm3


144,62


148,88


153,19


157,54


161,91


166,31


170,72


175,14179,56183,99


Siltumenerģijas kopējais tarifs Ls/MWh


39,23


39,43


39,63


39,83


40,03


40,23


40,44


40,6440,84


41,06no 01.01.2008.


Mazuta kotācija USD/t


260


270


280


290


300


310


320


330340350


Gāzes cena Ls/t.nm3


144,62


148,88


153,19


157,54


161,91


166,31


170,72


175,14179,56183,99


Siltumenerģijas kopējais tarifs Ls/MWh


46,14


46,52


46,90


47,29


47,67


48,06


48,45


48,8549,2449,63
Jaunie tarifi varētu stāties spēkā ar 01.10.2007.g. un 01.01.2008.g.


Tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izdevumu pieaugumu, kapitālieguldījumi veikšanu un minimālās darba algas pieaugumam.Pakalpojumu lietotāji 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas var iepazīties ar tarifu projektā ietverto publiski pieejamo informāciju un mutiski, rakstiski vai elektroniskā veidā iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, tālrunis 5381135, fax. 5381152 darba laikā no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. kā arī Daugavpils reģionālajā Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā Rīgas ielā 20, Daugavpilī, LV 5401,tālrunis/fakss 54 23663, e-pasta adrese: regulators@dautkom.lv . 

Pēdējās izmaiņas: 19.07.2007.