Baltkrievijas vides speciālisti pieredzes apmaiņā apmeklē Preiļu novadu

18.07.2007.

17. jūlijā Preiļos pieredzes apmaiņas vizītē bija ieradušies Baltkrievijas speciālisti no Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas un tai pakļautām institūcijām, Vitebskas apgabala pašvaldības, akadēmiskā personāla un pētniecības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
Baltkrievijas pārstāvji tikās ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, Plānošanas daļas vadītāju Zigmāru Ertu, nelielā prezentācijā ciemiņi iepazinās ar novada sasniegumiem un attīstības iespējām.
Diskusijas gaitā tika apskatīti jautājumi par vides pārvaldības praksi Preiļos un EMAS projekta ieviešanu Preiļu novada domē. Sarunas gaitā tika runāts par realizētajiem projektiem ūdensapgādes, atkritumu un koģenerācijas jomā. Kaimiņu valsts speciālisti ar interesi klausījās novada pieredzi atkritumu dalītās apsaimniekošanas ieviešanā, pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē un iedzīvotāju informēšanu.
Kopējā sarunā tika pārrunātas arī iespējamās sadarbības formas nākotnē un kopēju projektu realizācija.
Vides speciālisti no Baltkrievijas apmeklēja Preiļu parka kapelu, koģenerācijas katlu māju, IT centru un Preiļu galveno bibliotēku. Pēc nopietnas darba dienas Preiļu Tūrisma un informācijas centra darbinieki piedāvāja viesiem ekskursiju pa pilsētu, lai iepazītos ar Preiļu vēstures un kultūras objektiem.
Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2007.