Preiļu novada skolām piesaistīts finansējums sporta nodarbību inventāra iegādei

18.07.2007.  Preiļu novada dome piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas un Sporta pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” ar projektu „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana”, un guva atbalstu. Kopējā sporta inventāra iegādei izlietotā summa būs 6 000 LVL, no kuriem 3 000 LVL finansēs valsts, bet otra puse tiks segta no pašvaldības budžeta.
  Projekta mērķis ir uzlabot Preiļu novada izglītības iestāžu (Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas un Aizkalnes pamatskolas) sporta nodarbībām nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, kas nodrošinās nodarbību standarta programmas pilnvērtīgu izpildi, kā arī sekmēs ārpusskolas sporta aktivitātes, stimulēs talantīgo skolnieku aktivitātes un veicinās potenciālo talantu attīstību.
Projektu plānots realizēt līdz šī gada oktobrim.

Mārīte Stupāne,
Preiļu novada domes
plānošanas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2007.