144 bibliotekāri saņem diplomus par IT pamatiemaņu apgūšanu

18.07.2007.


  Rīga, 2007. gada 17. jūlijā. – Šonedēļ noslēdzās apmācības informācijas tehnoloģiju pamatiemaņās 144 bibliotekāriem no visas Latvijas, kas tika rīkotas Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros. Šīs mācības sadarbībā ar projekta īstenotāju Latvijā valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” rīkoja Lattelecom grupas uzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija un tās notika Rīgā, Balvos, Jēkabpilī, Dobelē, Valkā, Saldū, Limbažos, Bauskā, Valmierā, Daugavpilī un Gulbenē.


  Saskaņā ar līgumu, kas bija noslēgts starp Baltijas Datoru Akadēmiju (turpmāk – BDA) un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” (turpmāk – v/a KIS), BDA veica IT pamatiemaņu apmācības kopumā 144 bibliotekāriem visā Latvijā: Rīgā un Rīgas rajonā – 29, Latgalē – 24, Kurzemē – 28, Vidzemē – 48 un Zemgalē – 15. Šajās mācībās piedalījās tie bibliotēku darbinieki, kas nesen ir uzsākuši darbu bibliotēkā un IT pamatiemaņu apmācības neapguva VVBIS (Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb „Gaismas tīkla”) projekta ietvaros vai arī tie darbinieki, kas VVBIS projekta ietvaros ieguva IT pamatiemaņas, bet kuriem ir nepieciešamība šīs zināšanas nostiprināt. Apmācības tika organizētas pēc iespējas tuvāk bibliotekāru darba un dzīves vietām.


  „Šī projekta mērķis bija panākt, lai bibliotekāri pēc iespējas vienādā līmenī būtu sagatavoti turpmākajām padziļinātajām IT apmācībām, kas plānotas nākamajā gadā, un, manuprāt, spiežot pēc atsauksmēm no pašiem bibliotekāriem, tas ir izdevies, saka Baltijas Datoru Akadēmijas direktore Nadežda Semjonova. Anketās, ar kuru palīdzību kursus noslēdzot, BDA lūdza apmācību dalībniekus novērtēt šo apmācību lietderību un kvalitāti, bibliotekāri ļoti augstu novertēja gan doto iespēju piedalīties apmācībās, gan šo mācību kvalitāti, gan arī pasniedzēju kompetenci.


  Viena no bibliotekārēm, kas piedalījās šajās apmācībās bija Daukstes pagasta Staru bibliotēkas vadīja Laimdota Ostrovska. Pēc kursa pabeigšanas viņa atzina, ka, uzsākot darbu bibliotēkā, sapratusi – ļoti daudz būs jāstrādā ar datoru. „Gan bērni, gan pusaudži, gan pieaugušie bibliotēkā mūsdienās grib mācīties, līdz ar to bibliotekāram ir jāprot sniegt padoms apmeklētājiem, un ļoti bieži šo padomu prasa tieši par datora un interneta izmantošanu. Šajos kursos lielā mērā apguvu arī to, kā labāk pasniegt datora lietošanu citiem. Pirms šiem kursiem pati visu darīju ar  vienkāršu teksta redaktoru, tagad zinu, kā lietot arī citas programmas,” viņa stāsta. Pēc L.Ostrovskas vārdiem, bibliotēkas apmeklētājiem, it īpaši nelielās bibliotēkās, šķiet, ka bibliotekāram ir jāzina un jāprot pilnīgi viss, un tas ir saprotami, līdz ar to zināšanas par jauno programmatūru bija ļoti vērtīgas.


  Šogad un nākamgad Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros paredzētas padziļinātas apmācības visiem Latvijas bibliotekāriem par to, kā labāk pasniegt datoriemaņas un interneta lietošanas prasmes bibliotēku apmeklētājiem.


  Lattelecom grupas uzņēmums BDA ir vadošais IKT profesionāļu un lietotāju mācību centrs Baltijas valstīs, un tā kursu kvalitāti apliecina pasaules vadošo IKT ražotāju akreditācija. BDA ir Microsoft zelta sertificētais partneris apmācības risinājumos, Novell zelta sertificētais partneris apmācības risinājumos, kā arī Hewlett-Packard un IBM sertificētais mācību centrs. BDA piedāvā ne tikai klasiskos pasniedzēju vadītos kursus, bet arī interaktīvo e-izglītību, nodrošinot iespēju veidot individuālus tiešsaistes apmācību risinājumus klienta organizācijai.


  Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. Lattelecom grupu veido seši uzņēmumi: Lattelecom, Lattelecom Technology un tā meitas uzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija, Lattelecom BPO, Citrus Solutions un LSS.


  Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas paspārnē strādājoša aģentūra, kuras misija ir saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkās, muzejos un arhīvos esošos infrormācijas krājumus un kultūras vērtības. Aģentūra ir Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto publisko bibliotēku attīstības projekta īstenotāja Latvijā. Projekts ir turpinājums VVBIS jeb „Gaismas tīkla” projektam, kura ietvaros visas Latvijas publiskās bibliotēkas tiks nodrošinātas ar mūsdienīgu datortehniku, platjoslas pieslēgumu internetam un WiFi bezvadu pieeju internetam. Bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem projekta laikā būs iespēja saņemt datoriemaņu un internetlietotājprasmju apmācību.


Lattelecom grupas   
preses sekretāre Maija Celmiņa
tālrunis: 7055343; 29273897
maija.celmina@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv


Kaspars Rūklis,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
V/A „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048
e-pasts: kaspars.ruklis@kis.gov.lv.
www.kis.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.