Projekts „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū”

17.07.2007.

PROJEKTS
„PIRMSPENSIJAS VECUMA CILVĒKU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ”  Biedrība „Preiļu NVO centrs”, sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, Ludzas rajona Pieaugušo izglītības centru, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru, Madonas rajona padomi, Cēsu rajona pašvaldības Pieaugušo izglītības centru, Priekules pagasta padomi, Aizkraukles rajona Pieaugušo izglītības centru, Tukuma rajona Izglītības pārvaldi, Biedrību „Latvijas – Igaunijas institūts”, Bauskas rajona padomi 2007. gada 1. jūnijā uzsākusi projekta „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” realizēšanu.
  Projekts tiek īstenots Vienotā programmdokumenta 3.3. pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana” 3.3.1.1. aktivitātes „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.
  Projekta mērķa grupa 200 pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, tai skaitā Preiļu novadā projekta aktivitātēs varēs piedalīties 20  Preiļu novada iedzīvotāji.
  Projekta mērķis ir veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos  darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās. Projekta ietvaros  tiks apmācītas 20 atbalsta personas, kuras sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju motivācijas pasākumu īstenošanu pašvaldībās. Mērķa grupa tiks iesaistīta motivācijas programmas kursos, piedalīsies pieredzes braucienā.
  Interesentus, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes un piedalīties projekta aktivitātēs, lūdzam zvanīt pa tālruni 5321603 vai personīgi Brīvības ielā 7, Preiļos līdz 2007. gada 15. augustam. 

Projekta koordinatore
Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 17.07.2007.