Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai

13.07.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaiņa Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3, Preiļu novadā, saskaņā ar Darbu apjomu sarakstu.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 34 M.
Paredzamā līgumcena līdz Ls 8500,00 tai skaitā PVN18%.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 23.07.2007.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 13.07.2007.