Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada pašvaldības darbības analīze”

05.07.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 30 M3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada pašvaldības darbības analīze”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „PKC”, Reģ.nr.40003376414


M.Pils iela 1, Rīga, LV-1050


Ls 1200,00 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 05.jūlijs 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 05.jūlijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2007.