Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru `Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes piegāde un uzstādīšana Preiļu novada Preiļu pagasta Līčos`

02.07.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes piegāde un uzstādīšana Preiļu novada Preiļu pagasta Līčos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


1. Identifikācijas Nr. PND 2007/33M


2. Paredzamā līgumcena līdz Ls 3000,00 tai skaitā PVN18%.


3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.07.2007.g. līdz plkst.10.00.


4. Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


5. Papildus informācija – Preiļu novada Preiļu pagasta centra vadītājs Vitālijs Plivda, tālr.5322518/9, 29972178.


6. Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.07.2007.