Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Zvērinātu revidentu pakalpojumu sniegšana „Finanšu revīzijas veikšanai un Preiļu novada domes saimnieciskā gada pārskata sagatavošanai par 2007.un 2008.gadiem”

29.06.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
(Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 29 M3.Iepirkuma priekšmets: Zvērinātu revidentu pakalpojumu sniegšana „Finanšu revīzijas veikšanai un Preiļu novada domes saimnieciskā gada pārskata sagatavošanai par 2007.un 2008.gadiem.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „AKTĪVS M AUDITS”, Reģ.nr.42403014203


Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601Ls 1 900,00 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 29.jūnijs 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29.jūnijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2007.