Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Sienu siltināšana un tekņu uzstādīšana virs 1.līmeņa jumta seguma Preiļu pagasta centra administrācijas ēkai”

28.06.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Sienu siltināšana un tekņu uzstādīšana virs 1.līmeņa jumta seguma Preiļu pagasta centra administrācijas ēkai”, saskaņā ar Darbu apjomu sarakstu.


1. Identifikācijas Nr. PND 2007/32M.


2. Paredzamā līgumcena līdz Ls 9000,00 tai skaitā PVN18%.


3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 06.07.2007.g. līdz plkst.10.00.


4. Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


5. Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.


6. Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2007.