Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Preiļu novada pašvaldības darbības analīze”

27.06.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Preiļu novada pašvaldības darbības analīze”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


1. Identifikācijas Nr. PND 2007/30M.


2. Iepirkuma procedūra – no Ls 1000 līdz 10000.


3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 05.07.2007.g. līdz plkst.10.00.


4. Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās komercdarbības darbības licences kopija.


5. Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/30 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2007.