Preiļu jaunieši saņem atzinīgus vārdus par darbu pilsētas sakopšanā

15.06.2007.

  No 15. jūnijā Preiļu novada sakopšanā un labiekārtošanā iesaistījušies skolēni. 18 Preiļu jaunieši strādās līdz 15. jūlijam SIA ”Preiļu saimnieks” un palīdzēs dažādos darbos. Skolēni sadalīti četrās grupās un strādā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 katru darba dienu. Daļa bērnu grābj nopļauto sienu Preiļu parkā un tam piegulošajā teritorijā, citi piedalījās pilsētas kapu teritorijas sakopšanā, zēni palīdz pie malkas sagatavošanas apkures sezonai, bet meitenes, kuras jau pagājušajā gadā strādāja uzņēmumā un apguva darbu ar zāles pļāvēju, arī šogad labprāt pļauj zāli pilsētas dzīvojamo māju masīvos.


   SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks informēja, ka Nodarbinātības valsts aģentūras projekts „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā” ir vajadzīgs gan jauniešiem, gan uzņēmumam. Čaklas darba rokas ir nepieciešamas, lai palīdzētu sakopt pilsētu, jo skolēni strādā ar interesi, viņi grib nopelnīt. Jaunieši vasaras brīvdienās apgūst darba pieredzi, atbildību un saskarsmi ar pārējiem kolektīvā, veidojot darba attiecības.


  Daži Preiļu iedzīvotāji jau griezušies domē ar pateicību par skolēnu apzinīgo darbu, uzsverot, ka ievērojami sakoptākas izskatās ielas dzīvojamo māju masīvos, jo saaugusī zāle tiek rūpīgi nopļauta un kārtīgi izravēta. Jūtams, ka pie pilsētas sakopšanas strādā vairāk cilvēku.  


  Uzņēmums labprāt atbalsta katru strādājošo jaunieti, darbinieki reizē uzņēmušies arī audzināšanas darbu, ierādot darba paņēmienus un regulāri kontaktējoties ar skolēniem objektos, kur viņi strādā. Katrai grupai ir savs darbaudzinātājs, pie kura jaunieši var griezties neskaidros jautājumos. Jānis Mūrnieks pastāstīja, ka strādātgribētāju pilsētā bija daudz, bet uzņēmums nevarēja nodrošināt vairāk darba vietu, jo pilsēta nav liela.


  No 15. jūlija līdz 15. augustam SIA „Preiļu saimnieks” nodarbinās otru jauniešu grupu, kuri tāpat palīdzēs pilsētas sakopšanā un labiekārtošanā..


Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.