Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Zvērinātu revidentu pakalpojumu sniegšana „Finanšu revīzijas veikšanai un Preiļu novada domes saimnieciskā gada pārskata sagatavošanai” par 2007. un 2008.gadiem”

21.06.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Zvērinātu revidentu pakalpojumu sniegšana „Finanšu revīzijas veikšanai un Preiļu novada domes saimnieciskā gada pārskata sagatavošanai” par 2007. un 2008.gadiem”, saskaņā ar Darba uzdevumu.Identifikācijas Nr. PND 2007/ 29 M.Iepirkuma procedūra – no Ls 1000 līdz 10000.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.06.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija.Papildus informācija – Domes grāmatvedības daļas vadītāja Skaidra Mukāne, tālr.5307326, 26177418.Pēc pieprasījuma, adresātam tiek nosūtīts iepirkuma procedūras Darba uzdevums.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2007.