Preiļu novada dome pārrobežu projekta ietvaros piedalās biznesa inkubatoru attīstības stratēģijas izstrādē

21.06.2007.

     


Preiļu novada dome pārrobežu projekta ietvaros piedalās biznesa inkubatoru attīstības stratēģijas izstrādē


  13. – 15.jūnijā Zarasai, Lietuvā notika projekta YES Nr. SIV 099 (Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās / Promoting Youth Entrepreneurship and Sociability Through Joint Networking and Strategy in Remote Border Areas of Latvia, Belarus and Lithuania) partneru darba grupas tikšanās, lai uzsāktu vienotas starprobežu biznesa inkubatoru sadarbības tīkla stratēģijas 2007 – 2012 izstrādi. Tika izvirzīti stratēģiskie mērķi ar nolūku nākotnes perspektīvā dotajā pierobežu reģionā izveidot labvēlīgus apstākļus jauniešu pašrealizācijai un iesaistes uzņēmējdarbībā aktivizēšanai.
  Šī projekta ietvaros visās trijās partnervalstīs notiek telpu renovācija biznesa inkubatoru izveidei un tiek veidota politika jauniešu uzņēmējaktivitātes paaugstināšanai. Preiļos biznesa inkubatoram paredzētās telpas, kas atrodas Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūves 3. stāvā (Kooperatīva ielā 6), drīzumā tiks nodotas ekspluatācijā.
  Projekta ietvaros oktobrī notiks arī jauniešu sociālās un uzņēmējaktivitātes veicināšanai veltīts seminārs, kurā jau tagad tiek laipni aicināti pieteikties visi interesenti (Preiļu novada domes plānošanas daļā). Decembrī būs starptautiska projekta noslēguma konference.

Mārīte Stupāne,
Projekta YES vadītāja
(tel. 53 22766)
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.