20. jūnijā plkst. 15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

19.06.2007.

Darba kārtība


1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.1. Par „Preiļu novada Preiļu 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas un infrastruktūras renovācijas būvdarbu” izmaksu nodošanu Preiļu 2.vidusskolas bilancē.
1.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
1.2.1. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Grostonas draudzes pamatskolā ievietotajiem bērniem. 
1.3. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.4. Iesniegumu izskatīšana.
1.5. Par automašīnas VW JETTA atsavināšanu.
1.6. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par budžetu 2007.gadam”.
1.7. Par dzīvokļiem Daugavpils ielā 42.
1.8. Par energopārvaldniekiem.
 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
 
2.1. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana:
2.1.1. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.1.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.1.3. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.1.4. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.1.5. Par atteikumu no sociālās dzīvojamās platības.
2.2. Par labiekārtota dzīvokļa apmaiņu pret dzīvokli ar malkas apkuri.
2.3. Preiļu rajona policijas pārvaldes iesnieguma izskatīšana.
2.4. Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


3.1. Par adreses piešķiršanu.
3.2. Par piesaistāmās platības noteikšanu.
3.3. Par NĪVK IS datu precizēšanu un sakārtošanu.
3.4. Par zemes gabala atdalīšanu.
3.5. Par platības apstiprināšanu.
3.6. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.7. Par apvedceļa tehniskā projekta izstrādi.


Novada domes priekšsēdētājs   A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2007.