Vadības komitejas sēdē Preiļos lēma par turpmākajām projekta aktivitātēm dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidei

19.06.2007.

18. jūnijā Preiļos notika projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” vadības komitejas sēde. Sēdē piedalījās projekta partneri – Preiļu novada domes, Līvānu novada domes, Krāslavas novada domes un Dagdas pilsētas domes pārstāvji.
Projekta vadītājs, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs informēja pašvaldības, ka ir noslēgušies projektēšanas darbi dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidei. Izstrādātie tehniskie projekti tiks nodoti katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai. Projekta partneri saņems arī Centrālās Finanšu un līgumu aģnetūras (CFLA) informātīvās plāksnes. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem, kurus jāpabeidz līdz septembra beigām.
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai informatīvās kampaņas veikšanai, par uzvarētāju atzīta akciju sabiedrība “Zaļais punkts”, ar kuru tiks slēgts līgums par informatīvās kampaņas veikšanu projekta ietvaros.
Jūlija sākumā tiks organizētas tikšanās ar a/s “Zaļais punkts” par konsultāciju konteineru iegādes jautājumā. Jāizlemj, kāda veida, tilpuma un krāsas konteinerus nepieciešams  iegādāties. Iepirkumu uz konteineriem paredzēts izsludināt jūlijā, iepriekš vienojoties ar katru partneri par viņa vēlmēm un atbilstību situācijai pašvaldībā.
Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2007.