Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Neapdzīvojamo telpu Viļānu ielā 2, Preiļos, nojaukšana”

19.06.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232.


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 27 M3.


3. Iepirkuma priekšmets: Neapdzīvojamo telpu Viļānu ielā 2, Preiļos, nojaukšana.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 26. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


______________


____________________


___________________


7. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu:Iesniegti divi piedāvājumi no SIA „Latspas” un SIA „Preiļu Saimnieks”. Šie piedāvājumi atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, bet ņemot vērā to, ka Preiļu novada domes 2007.gada budžetā nav paredzēti tik lieli finansu līdzekļi, noraidīt iesniegtos piedāvājumus un izbeigt iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu (piedāvātā līgumcena pārsniedz šim iepirkumam paredzētos domes finansu līdzekļus).


8. Lēmuma pieņemšanas datums: 19.jūnijs 2007.g.


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.jūnijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja:
Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2007.