Preiļos sākas Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma rekonstrukcija

13.06.2007.

         


Preiļos sākas Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma rekonstrukcija


  Preiļu novada dome informē, ka uzsākusi ES līdzfinansētā projekta Nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000070/019 „Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai” realizāciju.
   Projekta ietvaros Preiļu pilsētā plānots renovēt Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojumu. Šobrīd jau ir izstrādāts krustojuma renovācijas tehniskais projekts. Krustojuma ielu renovācijas gaitā gājēju ietvei 1081 m2 platībā tiks uzklāts bruģis, uzstādītas bordas, kas atdala brauktuvi no gājēju ietves, uz braucamās daļas tiks uzklāts smalkgraudains asfaltbetona segums 2174 m2 platībā. Atbilstoši standarta prasībām ielās tiks uzstādītas 59 ceļa zīmes uz 33 stabiem un tiks nozāģēti 13 koki, kuri ir pārauguši un traucē renovācijas veikšanu. Uz brauktuves tiks uzkrāsoti horizontālie zīmējumi – gājēju pārejas, sadalošās joslas, bultas, plānots izbūvēt arī aizsargbarjeru. Ielu apgaismojuma uzlabošanai tiks uzstādītas laternas.
  Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda Ls 80 582,08, no kurām 75% jeb 60 436,56 Ls ir ERAF finansējums, 10% – 8058, 21 Ls valsts finansējums un 12 087,31 Ls sastāda pašvaldības līdzfinansējums.
  Projekta īstenošana sākusies šā gada 11. jūnijā un turpināsies līdz 11. novembrim. Tā rezultātā tiks uzlabota gājēju un transporta satiksmes drošība krustojumā.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.