Līgu un Jāņu atklātā vieglatlētikas čempionāta nolikums

09.06.2007.

Apstiprinu                                                                          Apstiprinu
Preiļu novada domes priekšsēdētāj                                   Līvānu novada domes priekšsēdētājs:
______________A. Adamovičs                                         ______________ A. Vaivods       
2007. gada 23. maijs                                                          2007. gada 23. maijs


NOLIKUMS
LĪGU UN JĀŅU ATKLĀTAJAM VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTAM, VELTĪTAM VIEGLATLĒTIKAS 110. GADADIENAI1. Mērķis
1.1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latgalē.
1.2. Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū.
1.3. Veicināt labāku sagatavotību valsts un starptautiskām sacensībām.

2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2007. gada 23. jūnijā Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas stadionā, Preiļos.
2.2. sacensību sākums 2007. gada 23. jūnijā plkst. 11.00.

3. Sacensību vadība
3.1. Sacensības vada rīcības komiteja:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs- Andris Vaivods, tel. 29230840
Preiļu novada domes priekšsēdētājs –Aldis Adamovičs, tel. 29424562
Līvānu novada domes sporta un masu pasākumu organizatore –Mārīte Vilcāne, tel. 29537229
Preiļu novada domes sporta speciālists –Leonīds Valdonis, tel. 29556446
Līvānu novada vieglatlētikas kluba valdes priekšsedētājs , sacensību galvenais tiesnesis- Jāzeps Lazdāns, tel. 5342305
Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sacensību galvenā sekretāre –Viktorija Neištadte, tel. 26188579

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās Latgales rajonu un pilsētu vieglatlēti vecumā no 30 gadiem ) sievietes) un 35 gadiem ( vīrieši). Sacensības ir individuālas.
4.2. Uzaicināti arī pārējo Latvijas reģionu sportisti.
4.3. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
4.4.Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
5. Programma 
DĀMAS – 100 m, 400m, 1500m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 3 km soļošana 
KUNGI – 100 m, 400m, 1500m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 5km soļošana
6. Vecuma grupas
Dāmas: 1. vec. gr. no 30-34 g., 2. vec. gr. no 35-39 g., 3. vec. gr. no 40-44 g., 4. vec. gr. 45-49g., 5. vec.gr. no 50-54 g., 6. vec. gr. no 55-59 g., 7. vec. gr. no 60-64 g., 8. vec.gr. no 65-69g., 9. vec. gr. 70-74 g. un tā tālāk.
Kungi: 1. vec. gr. no 35-39 g., 2. vec. gr., 2. vec. gr. no 40-44 g., 3. vec. gr. 45-49g., 4. vec.gr. no 50-54 g., 5. vec. gr. no 55-59 g., 6. vec. gr. no 60-64 g., 7. vec.gr. no 65-69g., 8. vec. gr. 70-74 g., 9.vec.gr. 75-79 g. un tā tālāk.

7. Pieteikumi
Pieteikumi iesniedzami pa faksu 5322649 vai e-pastu maritevilcane@inbox.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām ( 20 jūnijs). Pieteikumā minēt pilnus dzimšanas datus.

8. Sarīkošanas kārtība
Sacensības tiek sarīkotas pēc starptautiskiem vieglatlētikas veterānu sacensību noteikumiem.

9. Apbalvošana
Pirmo triju vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņem diplomus un sieru. Katrā vieglatlētikas disciplīnā uzvarētājus nosaka pēc veterānu koeficientu tabulām un apbalvo ar krekliņiem un sieru. Līgas un Jāņi tiks īpaši sumināti.

10. Uzņemšanas noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un dalībnieku apbalvošanu sedz Līvānu un Preiļu novada domes un sponsori.
Dalības maksa sacensībās- 1 LS no cilvēka.

Pēdējās izmaiņas: 09.06.2007.