Preiļu novada dome nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus

06.06.2007.


Preiļu novada dome nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus1. Preiļu novada dome nodod atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu 1966 kvm. platībā, Preiļos, Daugavpils ielā 24, zemes kadastra nr. 7601-006-0725, īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena – LVL 17 000.
Reģistrācijas maksa – Ls 20.
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 1700
Maksāšanas veids – 100% latos.
Izsole notiks 2007. gada 26. jūlijā plkst. 15.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no plkst.9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 53 22766;


2. Atkārtoti – otro reizi, nodod atsavināšanai „Bērnudārzu”, Aizkalnes pagasta Preiļu novada Preiļu rajonā, sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra Nr.7644–003-0204, kopplatība 6000 kvm., uz zemes gabala atrodas trīs nedzīvojamās ēkas, kadastra nr.7644-003-0204-001,7644-003-0204-002, 7644-003-0204-003, īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena – LVL 2400.
Reģistrācijas maksa – Ls 20.
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 240.
Maksāšanas veids – 100% latos.
Izsole notiks 2007. gada 26. jūlijā plkst. 16.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29434872 Aizkalnes pagasta centra vadītājai.


Ar abu izsoļu noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, tālr. 5322766. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2007. gada 26. jūlijā pulksten.12.00.

Pēdējās izmaiņas: 06.06.2007.