Tiks izstrādāts tehniskais projekts Preiļu pilsētas apvedceļa būvei

06.06.2007.

Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptaujas procedūra tehniskā projekta izstrādei Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecībai dienvidu virzienā. No iesniegtajiem diviem piedāvājumiem Iepirkumu komisija izvēlējās izdevīgāko – SIA „Mārupīte RR” piedāvājumu. Tam ir viszemākā cena un tas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Deputāti ir izskatījuši un apstiprinājuši Iepirkumu komisijas cenu aptaujas procedūras ziņojumu, un tuvākajā laikā tiks slēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi Preiļu pilsētas apvedceļam. Līdzekļi Ls 41 300 apmērā tehniskā projekta izstrādei ir paredzēti no domes budžeta. Tehniskā projekta izgatavošanas termiņš ir šā gada 31. augusts.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.06.2007.