Veic iepirkuma procedūru „Neapdzīvojamo telpu Viļānu ielā 2, Preiļos, nojaukšana”

05.06.2007.

  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Neapdzīvojamo telpu Viļānu ielā 2, Preiļos, nojaukšana”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
  Identifikācijas Nr. PND 2007/ 27 M.
  Iepirkuma procedūra – no Ls 1000 līdz 10000.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.06.2007.g. līdz plkst.10.00.
  Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
  Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2007.