Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā”

31.05.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 26 M3.Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta ERAF līdzfinansētā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ekspertīzes veikšana


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „B.R.-LAN”, Reģ.nr.41503031836


Parka iela 15a, Līvāni, LV-5316Ls 1500,00 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 31.maijs 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 31.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2007.