Notiks Aglonas un Liepu ielas krustojuma rekonstrukcija

30.05.2007.

        


  Preiļu novada dome informē, ka uzsākusi ES līdzfinansēta projekta Nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000071/020 „Aglonas – Liepu ielu krustojuma rekonstrukcija” īstenošanu. Projekta ietvaros plānots renovēt Aglonas un Liepu ielas krustojumu pilsētā. Ir izstrādāts renovācijas tehniskais projekts, kur paredzama krustojuma ielu renovācija. Gājēju ietvei tiks uzklāts bruģis (335m2), ceļa braucamajai virsmai būs uzklāts smalkgraudains asfaltbetona segums 919m2 platībā, tiks uzstādītas bordas, kas atdalīs brauktuvi no gājēju ietves. Renovācijas darbiem tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība likumā noteiktajā kārtībā.
Projekta uzdevums ir sasniegt sekojošus rezultātus:
• Preiļu pilsētas ielu atbilstību noteiktajām prasībām attiecībā uz ceļu satiksmes drošību,
• pilsētas iedzīvotāju drošības uzlabošanu un pārvietošanās ērtību paaugstināšanu,
• negadījumu skaita samazināšanu.
Kopējās projekta plānotās izmaksas sastāda Ls 45034,31, no kurām Ls 6755,15 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks – no 2007. gada 29. maija līdz 29. oktobrim.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.