Baltijas Datoru Akadēmija apmāca bibliotekārus reģionos

28.05.2007.


Baltijas Datoru Akadēmija apmāca bibliotekārus reģionos


  Lattelecom grupas uzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” izsludinātajā konkursā ieguva tiesības apmācīt 144 bibliotekārus informācijas tehnoloģijas pamatiemaņu apmācības programmā visā Latvijā. Apmācības notiks Rīgā, Balvos, Jēkabpilī, Dobelē, Valkā, Saldū, Limbažos, Bauskā, Valmierā, Daugavpilī un Gulbenē. Bibliotekāru apmācība noris Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros.


  Saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts starp Baltijas Datoru Akadēmiju (turpmāk – BDA) un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”, BDA līdz šī gada 6.jūlijam veiks IT pamatiemaņu apmācības kopumā 144 bibliotekāriem visā Latvijā: Rīgā un Rīgas rajonā – 29, Latgalē – 24, Kurzemē – 28, Vidzemē – 48 un Zemgalē – 15. Šajās mācībās piedalās tie bibliotēku darbinieki, kas nesen ir uzsākuši darbu bibliotēkā un IT pamatiemaņu apmācības neapguva VVBIS (Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb „Gaismas tīkla”) projekta ietvaros vai arī tie darbinieki, kas VVBIS projekta ietvaros ieguva IT pamatiemaņas, bet kuriem ir nepieciešamība šīs zināšanas nostiprināt.. Par galveno apmācības vietu izvēles kritēriju kļuvusi infrastruktūra, proti, apmācības tiek organizētas pēc iespējas tuvāk bibliotekāru darba un dzīves vietām.


  2005.-2006. gadā BDA apmācīja 1000 Latvijas bibliotekārus visos Latvijas reģionos – 400 cilvēkus VVBIS projekta  pirmajā kārtā un vēl 600 cilvēkus – VVBIS otrās kārtas ietvaros. Kursa programma tika veidota 40 mācību stundām un pielāgota apmācāmo līmenim ar mērķi palielināt kursu efektivitāti. Pirms apmācības kursu sākuma tika novērtētas IT zināšanas visu kursu dalībniekiem. „Pēc novērtēšanas rezultātiem, kursa dalībnieki tika sadalīti grupās, ņemot vērā viņu zināšanas. Šobrīd esošo projektu varētu nosaukt kā turpinājumu jau uzsāktajam darbam bibliotekāru kompetenču paaugstināšanai Latvijā,” saka Baltijas Datoru Akadēmijas direktore Nadežda Semjonova.


  Lattelecom grupas uzņēmums BDA ir vadošais IKT profesionāļu un lietotāju mācību centrs Baltijas valstīs, un tā kursu kvalitāti apliecina pasaules vadošo IKT ražotāju akreditācija. BDA ir Microsoft zelta sertificētais partneris apmācības risinājumos, Novell zelta sertificētais partneris apmācības risinājumos, kā arī Hewlett-Packard un IBM sertificētais mācību centrs. BDA piedāvā ne tikai klasiskos pasniedzēju vadītos kursus, bet arī interaktīvo e-izglītību, nodrošinot iespēju veidot individuālus tiešsaistes apmācību risinājumus klienta organizācijai.


  Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. Lattelecom grupu veido seši uzņēmumi: Lattelecom, Lattelecom Technology un tā meitas uzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija, Lattelecom BPO, Citrus Solutions un LSS.


  Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas paspārnē strādājoša aģentūra, kuras misija ir saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkās, muzejos un arhīvos esošos informācijas krājumus un kultūras vērtības. Aģentūra ir Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto publisko bibliotēku attīstības projekta īstenotāja Latvijā. Projekts ir turpinājums VVBIS jeb „Gaismas tīkla” projektam, kura ietvaros visas Latvijas publiskās bibliotēkas tiks nodrošinātas ar mūsdienīgu datortehniku, platjoslas pieslēgumu internetam un WiFi bezvadu pieeju internetam. Bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem projekta laikā būs iespēja saņemt datoriemaņu un internetlietotājprasmju apmācību.


Lattelecom grupas   
preses sekretāre Maija Celmiņa
tālrunis: 7055343; 29273897
maija.celmina@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv


Kaspars Rūklis,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
V/A „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048
e-pasts: kaspars.ruklis@kis.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.