Veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta ERAF līdzfinansētā projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ekspertīzi

24.05.2007.


  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ekspertīzi, saskaņā ar Darba uzdevumu.
  Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/26 M.
  Paredzamā Līgumcena – Ls 1500,00 + PVN 18%.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 30.05.2007.g. līdz plkst.17.00.
  Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
  Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/26 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2007.