Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra atgādina “Ceļosim droši”.

23.05.2007.


Ceļosim droši!


  Ja plānojat doties ceļojumā, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra(turpmāk tekstā – Aģentūra)atgādina, ka Jums ir iespēja izņemt  Eiropas veselības apdrošināšanas karti(turpmāk tekstā – EVAK).


  Kopš Latvija ir iekļāvusies Eiropas Savienībā, valsts iespējas palīdzēt pēkšņi sasirgušajiem ceļotājiem Eiropas robežās ir krietni palielinājušās.
  EVAK (angļu valodā – European Health Insurance Card – EHIC) ir visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu pilsoņu tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Latvijā EVAK saņemšana ir bez maksas.

  EVAK tiek izsniegta gadījumos, ja Jūs dodaties:
–  atpūsties vai tūrisma braucienā;
–  komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
–  meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā Jūs strādājat);
–  studēt vai mācību praksē (ja plānojat pēc tam atgriezties Latvijā);
–  ja esat nodarbināts starptautiskajā transportā (piemēram, šoferi-ekspeditori, kuģa apkalpe u.tml.)
  Lai saņemtu EVAK, ir jāaizpilda pieteikums un jānosūta uz Aģentūru. Pieteikuma veidlapas Jūs varat saņemt Aģentūrā vai tās nodaļās. Kartes pasūtīšanu un izņemšanu var veikt tikai iedzīvotājs personīgi vai tās likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis! 
Aizpildīto pieteikuma veidlapu Aģentūrai Jūs varat nosūtīt vai iesniegt:
• ierodoties Aģentūrā;
• Aģentūras mājas lapā online režīmā: www.voava.gov.lv;
• pa faksu:  +371 7043746
• pa pastu – Rīga, Baznīcas iela 25, LV-1010


  EVAK kartes var saņemt tikai Aģentūrā apmeklētāju pieņemšanas laikos:
• pirmdien, trešdien un piektdien no plkst. 9 līdz 12
• otrdien un ceturtdien no plkst. 14 līdz 17 (pirmssvētku dienās no plkst. 12 līdz 15)
EVAK tiek izsniegtas pēc 2 nedēļām no pieteikuma saņemšanas brīža! Tādēļ lūdzam pieteikties uz EVAK savlaicīgi!


Papildus informācija:

• Pirms medicīniskās palīdzības saņemšanas ārstniecības iestādē noskaidrojiet, vai tajā tiek akceptēta EVAK. Šādā gadījumā, uzrādot EVAK, neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību Jums sniegs un jānorēķinās būs pēc tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
• Ja attiecīgajā valstī noteiktas pacienta iemaksas, kā, piemēram, Latvijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā, tad tās ir jāmaksā pašam un šie izdevumi atlīdzināti netiek( pacientu iemaksu apjomi ir ļoti dažādi katrā valstī).
• Atsevišķās valstīs par visu sniegto medicīnisko palīdzību pilnā apmērā būs jānorēķinās ārstniecības iestādē, bet pēc tam attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai jāatprasa iztērētās summas atlīdzināšana( šāda kārtība ir spēkā Beļģijā, Francijā un Luksemburgā). Ja nav iespējams vērsties attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā, ir iespējams vērsties Aģentūrā.
• Ja Jums nav EVAK, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas, jāsaglabā visi maksājumu apliecinošie un medicīniskie dokumenti un jāpārliecinās, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods. 4 mēnešu laikā no veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas dienas Aģentūrai jāuzraksta iesniegums ar situācijas aprakstu un jāiesniedz maksājumu apliecinošos dokumentus, kas apstiprina ārstēšanās izdevumus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus esat saņēmuši no ārsta(piem., izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.) Aģentūra pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti un atmaksās to summu, kuru kā atmaksājamu būs norādījusi valsts, kurā tika saņemta medicīniskā palīdzība.
mājas lapa: www.voava.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.