Projekta ietvaros pēta Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā

22.05.2007.  Biedrība „Mūsmājas” no 2006. gada septembra realizē projektu „Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā”. Projektu atbalsta Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma, ASV Starptautiskās attīstības aģentūras un Atvērtās Sabiedrības Institūta kopīgi finansēts fonds, kura darbību Latvijā administrē Sorosa fonds Latvija.
  Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, sniegt pašvaldībai informāciju par iedzīvotāju vajadzībām un iespējamajiem risinājumiem. Projekta aktivitātēs ir iesaistījušies 15 pensijas un pirmspensijas vecuma Preiļu novada iedzīvotāji.
  Pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī notika Preiļu novada iedzīvotāju anketēšana, tika aptaujāti 513 iedzīvotāji. Apkopojot anketas, ir gandarījums, ka no aptaujātajiem 77 % iedzīvotāji atzinuši, ka ir apmierināti ar dzīvi Preiļu novadā, bet nekad jau nav tā, ka nebūtu vēlēšanās dzīvot labāk.
  Kā lielākie neapmierinātības iemesli Preiļu novadā tika minēts stabilitātes trūkums, jo nevar atrast piemērotu darbu, lai varētu uzturēt ģimeni, nav drošības sajūtas tumšajos vakara posmos, atrodoties ārpus mājas, jo viss tiek lauzts un gāzts. Uz jautājumu, vai iedzīvotāji saņem pietiekoši daudz informācijas par jaunumiem Preiļu novadā, 38 % aptaujāto atzina, ka saņem pietiekoši daudz informācijas, bet 47 % uzskata, ka tās varētu būt vairāk. 15 % iedzīvotāju atzina, ka nesaņem pietiekoši daudz informācijas. Visbiežāk iedzīvotāji uzzina par notiekošo Preiļu novadā no informatīvā izdevuma „Preiļu Novada vēstis”, laikrakstiem „Novadnieks” un „Vietējā Latgales Avīze”, kā arī no paziņām sarunu ceļā.
  Interesanti bija lasīt anketās komentārus par to, kas iepriecināja un kas neapmierināja Preiļu novadā 2006. gadā. Visvairāk aptaujātos iedzīvotājus iepriecināja Preiļu Kultūras centra rīkotie pasākumi, pilsētas sakopšana, salabotās ielas un trotuāri, jaunās mūsdienīgi projektētās ēkas. Novada iedzīvotājus neapmierināja deputātu strīdi, nesakoptais parks un parka celiņi, sliktais apgaismojums, nedrošības sajūta parkā, nesakārtotās autobusu pieturas, ielu un ceļu sliktais stāvoklis gan pilsētā, gan lauku teritorijā.
  Anketās ir redzams, ka iedzīvotāji vēlas, lai tiktu sakārtots Preiļu parks, celiņi, ūdens kanāli un saliņas, pilsētas autoosta, notiktu autostāvvietu izbūve un sakārtošana pie daudzdzīvokļu mājām, nepieciešams sakopt arī Raiņa muzeja „Jasmuiža” estrādi un parku.
  Interesenti, kuri vēlas iepazīties ar anketu rezultātiem, var griezties biedrībā „Mūsmājas”.

Elma Aksjonova,
projekta darba grupas dalībniece


 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2007.