Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Meliorācijas grāvja renovācija Preiļu pilsētā no Kooperatīva ielas līdz Lauku ielai Nr.1”

18.05.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 24 M3.Iepirkuma priekšmets: „Meliorācijas grāvja renovācija Preiļu pilsētā no Kooperatīva ielas līdz Lauku ielai Nr.1”.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA “SALTUPE” Reģ.Nr.41503011064


Mehanizatoru iela 2, Preiļi, LV-5301Ls 6073,57


 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 18.maijs 2007.gads.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 18.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2007.