Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana”

18.05.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 23 M3.Iepirkuma priekšmets: Projekta pieteikuma „Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „PRO FINANCE”, Reģ.nr.40003362503


Juridiskā adrese: Rūsiņa iela 1, Rīga, LV-1003, Faktiskā adrese: Brīvības iela 95, Rīga, LV-1001,  t./f. 7845016, 7325016


Ls 423,73 (+ 3% ar PVN 18% no projekta līdzfinansējuma summas 


 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 17.maijs 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 18.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs  Tālrunis: 5307322


 


 

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2007.