Latgales 2007. gada čempionāts spiningošanā

15.09.2007.


Latgales 2007. gada čempionāta spiningošanā

NOLIKUMS1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2007. gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2007. gadā 15. septembrī plkst. 8.00 Ludzas rajona Istras  pagasta Garjāņos, Šķaunes ezerā, Z/S “Božki”. Sacensību organizētājs – Latvijas Makšķernieku sporta federācija (LMSF). Atbildīgais organizators – Elgasts Dimants. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no plkst. 7.00 līdz 8.00. Pieteikšanās līdz  30. augustam.
Informācija un sacensību nolikums skatāmi Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv. Kontakttālruņi: E. Dimants – 28757027, Ž. Kufina – 29919366, V. Ivdris – 29974338.


3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas no Latgales  pašvaldībām un rajoniem.
Komandas  sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām piesakoties jāiemaksā dalības naudu. To var iemaksāt  bankas kontā, dalības maksa Ls 10 (desmit lati) no katra dalībnieka.
Sacensībās var pieteikties 15 (piecpadsmit) komandas, jo laivu skaits ir limitēts – 30 (trīsdesmit) laivas.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums – 6 – 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas (2 dalībnieki vienā laivā). Dalībniekiem izmantot jebkādus motorus sacensību laikā ir aizliegts.

5. Komandu reģistrācija.
Komandas tiek reģistrētas tikai pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt pa faksu: Sporta klubs Cerība” fax.  Nr. – 5322649, Žannai Kufinai. Pieteikšanās un dalības maksas nomaksa līdz 30. augustam.
Dalības maksa jāpārskaita uz kontu: Žanna Kufina, 180467-12157, Akciju sabiedrība “SEB Latvijas Unibanka”, Konta numurs LV 50 UNLA 0091 0220 8536 0 –  ar norādi  spilingošanas sacensībām.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensībās tiek noteikta   labākā komanda, labākā laivu ekipāža, un lielākā loma ieguvējs.

7. Apbalvošana.
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo  vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem.
Trīs lielāko lomu ieguvēji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām.

PIEZĪME Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā iekļauta laivu īre, makšķerēšanas licence un balvu iegāde.
Kontakta tālruņi: Elgasts Dimants- tālr.28757027; Valdis Ivdris  – tālr. 29974338; Žanna Kufina – tālr. 29919366

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2007.