Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumu nodrošināšana”

15.05.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 21 M3.Iepirkuma priekšmets: „ERAF līdzfinansētā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumu nodrošināšana”.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


AS„Latvijas Zaļais punkts”, Reģ.nr.40003475890


Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, t./f. 7039810, 7039811


Ls 4000,00 


 


 7. Lēmuma pieņemšans datums : 14.maijs 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 15.05.2007.