Veic iepirkuma procedūru „N.Rancāna ielas dzīvojamā masīva ielu apgaismojuma 2.kārtas ierīkošana”

11.05.2007.

  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „N.Rancāna ielas dzīvojamā masīva ielu apgaismojuma 2.kārtas ierīkošana”, saskaņā ar Darba uzdevumu.
  Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/25 M.
  Iepirkuma procedūra no Ls 1000 līdz 10 000.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 18.05.2007.g. līdz plkst.17.00.
    Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
  Papildus informācija – Kontaktpersona – visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/25 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas loceklim – Jānim Skutelim, tālr. 5307327, 26432521, e-pasts: janis.skutelis@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2007.