Veic iepirkuma procedūru „Meliorācijas grāvja renovācija Preiļu pilsētā no Kooperatīva ielas līdz Lauku ielai Nr.1”

11.05.2007.

  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Meliorācijas grāvja renovācija Preiļu pilsētā no Kooperatīva ielas līdz Lauku ielai Nr.1”, saskaņā ar Darba uzdevumu.
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/24 M.
  Paredzamā līgumcena – līdz 8 000.00 Ls (ar PVN18%).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.05.2007.g. līdz plkst.17.00.
   Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
  Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/24 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas loceklim – Jānim Skutelim, tālr. 5307327, 26432521, e-pasts: janis.skutelis@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2007.