SIA „Lando apmācība” aicina uz bezmaksas kursiem

10.05.2007.

Apmācību kursi tiek realizēti Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzfinansētās nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projekta „Profesionālās apmācības 2005 – 2006” ietvaros.„GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI”


SIA „LANDO apmācība” aicina Jūs piedalīties bezmaksas kursos „Grāmatvedība un nodokļi”.
Kursu saturs:
 Grāmatvedības kārtošanas pamati. Grāmatvedības kārtošana praksē – pirmdokumenti, uzskaite, atskaites; nodokļi un to aprēķināšana, nodokļu samaksa; praktiskie vingrinājumi.
 Noteiktie grāmatvedības standarti.
 Nodokļu likumdošanas aktualitātes.
Kursu mērķis: Sniegt saimniecību vadītājiem teorētiskas un praktiskas zināšanas saimniecības grāmatvedības kārtošanā un nodokļu likumdošanas aktualitātēs.
Pasniedzējs: Sarmīte Kihnere, Maģistra grāds ekonomikā, 10.gadu pieredze mācāmajā nozarē.
Mērķauditorija: Lauksaimnieki, mežsaimnieki.
Datums: 11.05., 12.05. un 19.05.2007. plkst. 9.00.
Kursu norises vieta: Feimaņu pagasta padome, Feimaņu kultūras nams, Rēzeknes rajons.
Iepriekš pieteikšanās pa tālruni obligāta: 7296270, 7273009.
Pēc apmācību kursa pabeigšanas kursa dalībnieks saņem apliecinājumu par kursa beigšanu.„UZŅĒMUMU VADĪBA”


SIA „LANDO apmācība” aicina Jūs piedalīties bezmaksas kursos „Uzņēmuma vadība”.
Kursu saturs:
 Uzņēmēja motivācija, stimuls un šķēršļi uzņēmējdarbības tālākai attīstībai.
 Uzņēmuma stratēģiskā vadība/vīzija/misija. Mērķtiecīgas un pārdomātas savu uzņēmuma attīstības ievirze.
 Uzņēmējdarbības mērķi un risks.
 Lēmumu pieņemšana.
 Personālvadība.
 Lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās nozares specifikai atbilstošs biznesa plāns, tā nozīme un izstrāde, ieviešana.
 Projektu izstrāde, koordinēšana, plānošana un projektu ieviešana.
 Tirgzinība.


Kursu mērķis:
Iepazīstināt klausītājus ar efektīvas uzņēmuma vadības iespējām, sniegt teorētiskās atziņas par stratēģiju veidiem un noteikšanas procesu, pilnveidot prasmi pielietot šīs zināšanas praksē, lai sekmētu mērķtiecīgu un pārdomātu lauku uzņēmējdarbības attīstību.
Pasniedzējs: Nataļja Verina, maģistra grāds tiesību zinātnē, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
Mērķauditorija: Zemniekiem un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumu speciālistiem un vadītājiem.
Datums: 15.05., 16.05., 17.05.2007. un turpinājums 22.05. un 23.05.2007. plkst. 09.00.
Kursu norises vieta: Feimaņu pagasta padome, Feimaņu kultūras nams, Rēzeknes rajons.
Iepriekš pieteikšanās pa tālruni obligāta: 7296270 vai 7273009.
Pēc apmācību kursa pabeigšanas kursa dalībnieks saņem apliecinājumu par kursa beigšanu.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.