Veic iepirkuma procedūru par projekta pieteikuma „Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi

09.05.2007.

 
  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par projekta pieteikuma „Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi, saskaņā ar Darba uzdevumu.
  Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/23 M.
  Paredzamā Līgumcena līdz Ls 9999,00 (bez PVN 18%).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.05.2007.g. līdz plkst.16.00.
   Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
   Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/23 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.05.2007.