Nenodarbinātās māmiņas motivēs iesaistīties darba tirgū un celt pašapziņu

08.05.2007.

  Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centrs aicina jaunās māmiņas un vientuļās māmiņas piedalīties projektā „Motivācijas programmas „Soli pa solim, roku rokā” izstrāde un realizācija mātēm pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un vientuļajām mātēm Preiļu novadā”. Projekts sācies šā gada 16. aprīlī un turpināsies līdz 2008. gada 15. aprīlim.
  Dienas centra vadītāja Anitra Sondore pastāstīja, ka projekta mērķauditorija ir sievietes, kuras pašlaik ir bez darba un kurām trūkst motivācijas un pašpārliecinātības to meklēt. Projektā tiek aicinātas piedalīties arī māmiņas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un tās, kuras vienas audzina bērnus.
  Projekta ietvaros notiks psihologa, sociālā darbinieka un stilista konsultācijas. Psihologs sniegs individuālās un grupu konsultācijas, veiks aptaujas, anketēšanu un psiholoģisko treniņu. Sociālais darbinieks veiks pārrunas individuāli un sniegs informāciju grupās.
  Stilists strādās pie katras sievietes tēla izveides, mācot, kā veiksmīgi parādīt sevi potenciālajam darba devējam.
   Projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņas braucieni uz Rīgu, Līvāniem un Daugavpili, kuru laikā paredzēts iepazīties ar līdzīgām sieviešu organizācijām. Sievietes, kuras nodarbojas ar rokdarbiem vai kurām ir savs vaļasprieks, varēs piedalīties izstādē un prezentēt savus darinājumus. 
  Līdzekļi projekta aktivitātēm 9 952 latu apmērā tiks saņemti no Eiropas Sociālā fonda.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 08.05.2007.