Talkas laikā Moskvinas kapos atrod senas akmens stēlas

07.05.2007.

3. maijā Preiļu pagasta Moskvinas kapos notika sakopšanas talka. Talku organizēja Preiļu pagasta centra vadītājs Vitālijs Plivda, aicinot visus iedzīvotājus sakopt vēsturiskos kapos.
Sakopšanas darbos piedalījās arī Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ivans Larionovs.
Attīrot zālē ieaugušos kapu pieminekļus, draudzes mācītājs no zemes izraka divas senas akmens stēlas. Uz akmens virsmas iegravētais uzraksts liecināja, ka stēlas varētu būt izgatavotas 19. gadsimta sākumā. Talkas laikā tās tika paceltas un nostiprinātas pie klāt esošajām kapu kopiņām.
Kā liecina pētījumi par vecticībnieku vēsturi, vislielākais skaits tradicionālo pieminekļu, izpētes un saudzēšanas cienīgu, izveidoti vertikāli uzstādītu viengabala akmens plākšņu – stēlu veidā ar Krusta attēlu. Tā kā šie pieminekļi ir uzstādīti bez pamata, tad ar laiku lielākā daļa informācijas „aizgājusi zemē”. Pieminekļu izpēte ļauj izdarīt pieņēmumu par to, ka deviņpadsmitā gadsimta vidū ir atradušās lielas kapu pieminekļu izgatavošanas darbnīcas, kuras ir izcēlušās ar augstu profesionālu meistarību un smalku māksliniecisku gaumi.
Kā vēsta informācija par vecticībnieku draudžu vēsturi, tāda veida pieminekļi ir vērtīgi un maz izpētīti Latgales vecticībnieku vēsturiski svarīgo ziņu glabātāji, jo kapsētas ir savdabīgi brīvdabas muzeji, bet daļai no tām ir ne tikai vēsturiska un etnogrāfiska, bet arī mākslinieciska vērtība.
Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2007.