Noslēgts līgums par sadarbību projektā „Nacionālā digitālā bibliotēka”

02.05.2007.Noslēgts līgums par sadarbību projektā „Nacionālā digitālā bibliotēka”


  Rīga, 2007. gada 27. aprīlis. – Šodien Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” un kompānija „Microsoft Latvia” noslēdza līgumu par sadarbību projekta „Nacionālā digitālā bibliotēka” īstenošanā par 1,9 miljoniem latu. Vienlaikus LNB un „Microsoft Latvia” parakstīja arī vienošanās protokolu par stratēģisko sadarbību, lai popularizētu un izplatītu projektā izstrādāto digitālo bibliotēku informācijas tehnoloģiju risinājumu kultūras un atmiņas institūcijām Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.


  Projekta „Nacionālā digitālā bibliotēka” ietvaros sākumā tiks izstrādāta digitālo objektu pārvaldības sistēma, ar kuras palīdzību tiks īstenots projekta galvenais mērķis –


  Latvijā pirmo reizi vienuviet digitālā formā tiks apkopoti Latvijai nozīmīgi resursi, neatkarīgi no to fiziskās atrašanās vietas (bibliotēkās, arhīvos, muzejos u.c. Latvijā un ārzemēs). Digitālās bibliotēkas uzdevums ir ne tikai saglabāt oriģinālus, kuru eksistenci apdraud laiks un sliktie glabāšanas apstākļi, bet arī pilnveidot informācijas pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem un attālinātajiem lietotājiem. Tādējādi plašai sabiedrībai internetā, respektējot autortiesību un personas datu aizsardzības nosacījumus, būs pieejami periodiskie izdevumi, attēlizdevumi, kartes, notis, skaņu ieraksti, rokraksti, grāmatas un citi digitālie resursi. Ikviens cilvēks, ievadot vienkāršus atslēgas vārdus, vienmēr varēs vienlaikus piekļūt pie daudzo krātuvju bagātībām, kuras būs pārnestas digitālā formā un publicētas internetā.


  Līgumu no pasūtītāja puses parakstīja LNB direktors Andris Vilks un v/a „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone un no informācijas pamatsistēmas daļas īstenotāja puses „Microsoft Latvia” vadītājs Sandis Kolomenskis.


  LNB direktors Andris Vilks: „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts ir ne tikai jauna ēka „Gaismaspils”, „Gaismas tīkls”, bet arī Nacionālā digitālā bibliotēka. Līdz ar to vienlaikus tiek veidota reāla un virtuāla informācijas vide. Tas būs interaktīvs mezgls starp zināšanām, to kopējiem (veidotājiem) un izmantotājiem. Līdz ar to daudziem cilvēkiem tiks radīts atbalsts mācībām, darbam un brīvā laika pavadīšanai. Tajā pašā laikā digitālās bibliotēkas projekts būs viens no Eiropas digitālās bibliotēkas stūrakmeņiem.”


  Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone: „Mūsu aģentūra nodrošina informācijas tehnoloģiju risinājumus Latvijas arhīvos, muzejos un bibliotēkās, lai kultūras mantojuma vērtības varētu saglabāt nākamajām paaudzēm un lai tās digitālā formātā būtu brīvi pieejamas jebkuram interesentam Latvijā vai citviet pasaulē. Man ir liels prieks, ka varam būt partneris šobrīd lielākajā digitālajā projektā Latvijā, kura rezultātus nākotnē varēs baudīt ikviens interesents, kam ir iespēja izmantot internetam pieslēgtu datoru. Tas ir patiesi aizraujoši – vērtības, kas šobrīd aplūkojamas kādā nelielā bibliotēkā uz vietas, pēc šī projekta būs pieejamas mums katram uz sava datora ekrāna mājās, lai kur arī tās neatrastos. Stratēģiskā partnera izvēle šim projektam ir īpaši nozīmīga, jo izcilus rezultātu šādos projektos var sasniegt tikai apvienojot labākos savā nozarē. Manuprāt, apvienojot „Microsoft” pieredzi informācijas tehnoloģiju izstrādē ar „Kultūras informācijas sistēmu” aktivitāti un neatlaidību informācijas tehnoloģiju projektu administrēšanā kultūras nozarē un LNB daudzus gadus krātās zināšanas un pieredzi kultūras mantojuma uzkrāšanā, varam gaidīt lielisku rezultātu.”


  „Microsoft Latvia” vadītājs Sandis Kolomenskis: „Globalizācijas apstākļos tieši tehnoloģijas var sniegt būtisku atbalstu mazu tautu kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, tāpēc „Microsoft” kā globālai kompānijai ir liels gods un atbildība piedalīties šajā nacionālās kultūras digitalizācijas projektā. Digitālā vide ļauj nodrošināt pieejamību mūsu unikālajām kultūras vērtībām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Mūsu bibliotēkās glabājas gadsimtiem senas Latvijas kultūras un vēstures liecības – unikālas kartes, fotogrāfijas, reti rokraksti un citi vēstures avoti. Šobrīd tiem klāt tiek tikai retais, bet pēc dažiem gadiem ikviens varēs izsekot, piemēram, savas dzimtas kokam vai no pirmavotiem iepazīties ar Latvijas kultūras būtiskiem notikumiem.”


Par partneriem šajā projektā:


Latvijas Nacionālā bibliotēka ir valsts dibināta institūcija, kas ir atbildīga par valstī publicētā un uz šo valsti attiecināmā dokumentālā mantojuma – galvenokārt visu veidu publikāciju krāšanu, bibliografēšanu, glabāšanu un pieejamību. Latvijas Nacionālās bibliotēkas sūtība ir sekmēt stabilu un ilgstošu Latvijas sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību,  veidojot informācijas resursu krātuves, nodrošinot ar informāciju nacionālās programmas, un koordinējot visas valsts bibliotēku sistēmas darbību.”


„Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas paspārnē strādājoša valsts aģentūra, kuras uzdevums ir nodrošināt informācijas tehnoloģiju risinājumus Latvijas arhīvos, muzejos un bibliotēkās.


„Microsoft Latvia” izveidots 1999. gadā kā „Microsoft” pārstāvniecība Baltijas valstīs. 2003.gadā izveidotas Microsoft pārstāvniecības arī Igaunijā un Lietuvā, kas ļāva „Microsoft Latvia” daudz vairāk koncentrēties uz vietējo tirgu un apstākļiem. Šobrīd „Microsoft Latvia” strādā 50 cilvēki, nodrošinot partneru atbalstu, servisu un risinājumu izstrādi, un mārketinga kampaņas.


 


Mediju kontaktiem:
Kultūras informācijas sistēmas
Kaspars Rūklis
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Tāl.: 7844885, 29405048
kaspars.ruklis@kis.gov.lv


Latvijas Nacionālā bibliotēka
Andris Vilks
Direktors
Tālr.: 7365252
andris.vilks@lnb.lv


Microsoft Latvia
Ivita Pauliņa
Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr.: 67046557, 29299228
ivita.paulina@microsoft.com

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.