Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „ERAF līdzfinansētā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” sabiedrības izglītošanas un informēšanas pa

02.05.2007.

  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „ERAF līdzfinansētā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumu nodrošināšana”, saskaņā ar Darba uzdevumu.
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. PND 2007/21 M.
Paredzamā Līgumcena līdz Ls  5 000.00 (ar PVN 18%).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.05.2007.g. līdz plkst.12.00.
     Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Darba uzdevuma prasībām.
  Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/21 M Darba uzdevuma saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2007.