Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrāde 2007.- 2015.gadam”

02.05.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 18 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrāde 2007.- 2015.gadam”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA «DATAKOM» Reģ.Nr.40103142605


K.Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV- 1004


7176,00


 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


7. Lēmuma pieņemšans datums : 27.aprīlis 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2007.