Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu mājas energopases izstrādei „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”

02.05.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 19 M3. Iepirkuma priekšmets: Mājas energopases izstrādei „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


_______________


________________


________________ 


 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


Iesniegts viens piedāvājums no SIA „DATAKOM”. Šis piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, bet ņemot vērā to, ka Preiļu novada domes 2007.gada budžetā nav paredzēti tik lieli līdzekļi, noraidīt SIA „DATAKOM” piedāvājumu un izbeigt iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu (piedāvātā līgumcena pārsniedz šim iepirkumam paredzētos domes finansu līdzekļus).


7. Lēmuma pieņemšans datums : 27.aprīlis 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.maijs 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2007.