Preiļu novada pensionāri iepazīstas ar Aizkraukles Sociālā dienesta Dienas centra darbu

24.04.2007.

 


  Viens no Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) darbības mērķiem ir sadarbība ar citām pensionāru organizācijām. Lai īstenotu to, PB valde katru gadu organizē pieredzes apmaiņas braucienus. Šogad ir plānots iepazīties ar Aizkraukles, Limbažu un Ainažu pensionāru organizāciju darba pieredzi.
  Uz Aizkraukli nolēmām braukt 21. aprīlī, kad tur notika senioru vokālo ansambļu skate, lai varētu izmantot autobusu, ar kuru brauca ansambļa dalībnieki. Skatē piedalījās arī mūsu senioru ansamblis „Virši”, vadītāja Karīna Oša, un ieguva godpilno 2.vietu.
  Pateicoties Aizkraukles novada domes Sociālā centra (SC) vadītājas Ināras Gailes atsaucībai, šo ieceri varējām sekmīgi īstenot. Vokālo ansambli aizveda uz Aizkraukles pagasta Kultūras namu, kur notika skate, bet mēs – PB valdes pārstāvji un Dienas (DC) vadītāja Anitra Sondore, apmeklējām Aizkraukles novada domes Sociālo centru, kur darbojas arī pensionāru DC „Pīlādzis”. Tur mūs ļoti viesmīlīgi sagaidīja SC un DC vadītājas un PB valdes pārstāves. Viņas izrādīja mums visas SC telpas, pastāstīja par pensionāru DC aktivitātēm.
  Pie kafijas galda pārrunājām visus interesējošos jautājumus, ieguvām informāciju par sociālo pabalstu sistēmu Aizkraukles novadā.
  No dzirdētā un redzētā var secināt, ka Aizkraukles novada sociālā darba vadītāja Ināra Gaile, viņa jau trešo sasaukumu ir arī novada domes deputāte, ir zinoša, prasmīga darbiniece, kas patiesi rūpējas par sava novada iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanu, īpašu uzmanību veltot pensionāriem, bērniem un viņu izglītošanai. Mazturīgo ģimeņu bērni, kuri vēlas studēt, ik mēnesi saņem Ls 50 pabalstu . Tas ir palielinājis studējošo skaitu novadā.
  Arī pensionāriem tiek radīti visi iespējamie apstākļi dzīves kvalitātes veicināšanai. Viņi saņem dāsnus pabalstus un pakalpojumus. Pensionāru DC „Pīlādzītis”, kas ir apgādāts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, pensionāri var darboties vairākās interešu grupās, klubiņos, lasīt laikrakstus un žurnālus. Tur tiek organizēti pensionāriem dažādi pasākumi un sarīkojumi.
No mums atšķirīgais ir tas, ka gan interešu grupu vadītājus, gan laikrakstu un žurnālu pasūtīšanu finansē no domes budžeta.
  Ļoti patīkamu iespaidu atstāja visu SC telpu gaumīgais iekārtojums un SC apkārtnes sakoptība.
Esam ļoti gandarīti par Aizkraukles novada domes SC apmeklējumu. Redzētais un dzirdētais rosinās mūs jaunām aktivitātēm un paplašinās mūsu sadarbības partneru loku.

Irēna Timošenko,
PB valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2007.