VID informē “Pārceļoties ievedmuita nav jāmaksā!”

24.04.2007.


Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒ
  


Pārceļoties ievedmuita nav jāmaksā! 


  Aizvien biežāk Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes (turpmāk – VID LRI) Muitas pārvaldē vēršas fiziskas personas ar jautājumu par personisko mantu ievešanu, mainot dzīvesvietu kādā no valstīm, kas nav Eiropas Savienība (turpmāk – ES), uz dzīvesvietu kādā no ES dalībvalstīm.
  Skaidrojumu sniedz VID LRI Muitas pārvaldes Muitas darbību koordinācijas daļas vecākā muitas eksperte Sandra Zvirbule. „Pirmkārt, gribētos uzsvērt, ka par personisko mantu ir uzskatāmi iedzīves priekšmeti (veļa, trauki, virtuves piederumi, mēbeles, sadzīves elektrotehnika u.t.t.), velosipēdi un motocikli, privāti mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, dzīvojamās piekabes, mājsaimniecības preču krājumi ģimenes dienišķām vajadzībām un mājdzīvnieki. Otrkārt, jāuzsver, ka personiskā manta nekādā gadījumā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem mērķiem.
Tātad personiskā manta tiek atbrīvota no ievedmuitas nodokļiem, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:
• persona šajā valstī pastāvīgi dzīvojusi vismaz 12 mēnešus;
• personai šajā valstī manta piederējusi vismaz 6 mēnešus.
  Atgādinām, ka ir izņēmuma gadījumi. Atbrīvojumi netiek piešķirti, ja tiek ievesti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, komerciālie transportlīdzekļi un priekšmeti, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā. Svarīgi atcerēties, ka iepriekš minētie atbrīvojumi attiecināmi tikai uz personisko mantu, ko ieved 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu ES. 
  Vienlaicīgi informējam, ka ievedot personiskās mantas ES teritorijā, tās ir jādeklarē muitas procedūrai – laišanai brīvā apgrozībā un jāiesniedz muitas iestādē dokumenti, kas apliecina, ka personas pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES teritorijas ir bijusi vismaz 12 mēneši un izziņa par to, ka persona maina dzīvesvietu uz pastāvīgu dzīvesvietu ES. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot pa tālruņiem 65406251; 65406292 vai vēršoties personīgi VID LRI MP Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, 101.kabinetā”.23.07.2007.
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr.65406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.