Preiļu novadā tiek pilnveidots profesionālās orientācijas darbs

24.04.2007.

       


  2007.gada 30.aprīlī noslēgsies Preiļu novada domes projekts Nr. 2006/0169/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0064/0278 „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā”.
  Projekta ietvaros tika veikts iepirkums par profesionālās orientācijas eksperta piesaisti. Iepirkuma rezultātā tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu par eksperta pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar projekta pieteikumu. Profesionālās orientācijas konsultantu apmācību veic Eiropas Komisijas „Zinātne un tehnoloģija” eksperts, LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Psihofizioloģijas laboratorijas vadītājs Dr.biol. Antons Kolodinskis. Projekta ieviešanas laikā eksperts apmācīja projekta partneru / Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu arodvidusskolas un Aizkalnes pamatskolas izvirzītos profesionālās orientācijas konsultantus darbam ar skolēniem par profesionālās orientācijas jautājumiem, kā arī pašus skolēnus. Preiļu novada skolās profesionālās orientācijas konsultanti būs: Preiļu 1.pamatskolā – Digna Prodniece, Preiļu Valsts ģimnāzijā – Ingūna Patmalniece, Preiļu 2.vidusskolā – Valentīna Maksimova, Aizkalnes pamatskolā – Silvija Butkeviča un Preiļu arodvidusskolā – Aija Ančeva.
  2007.gada 13.aprīlī projekta ietvaros tika organizēts seminārs skolēnu vecākiem „Ģimenes nozīme profesionālās orientācijas procesā”. Seminārā vecāki tika iepazīstināti ar projekta ideju un norisi, kā arī Dr.biol. A. Kolodinskis pastāstīja par ģimenes nozīmi bērna audzināšanā un bērna profesijas izvēlē nākotnē.
  Projekta ietvaros tika izdots informatīvais buklets, kurš tiks izplatīts skolēnu vidū.
Projekta vadošais eksperts Dr. biol. A. Kolodinskis izstrādāja Vidēja termiņa stratēģiju Preiļu novadā profesionālās orientācijas sistēmas attīstībai 2007. – 2009.gadam, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspējību.    

Projekta vadītāja Sanita Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts Sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.