Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu par projekta koordinatora pienākumu pildīšanu Līvānu novadā

21.02.2007.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


(iela, pilsēta/ciems/pagasts, rajons)


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 12 – 2 M3. Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” projekta koordinatora pienākumu pildīšana Līvānu novadā.4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 16. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi


Uldis Skreivers


p.k. 031264-12160


Vecticībnieku 8 – 31,


Līvāni, LV- 5316


Ls 3722,767. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


———————8. Lēmuma pieņemšanas datums : 21. februāris 2007. gads


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21. februāris 2007. gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Paraksts__________________________ Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2007.